E-Typpi N60 50L 200 bar DIN10

Nimiketunnus
T205072

Typpi (N2) erikoispuhdaslaatu N60 50 litran teräspullossa. Paine 200bar, venttiili DIN 10 RPV

Käyttökohteet: kalibrointi, testi, ja laboratiorio, runsasseosteisten austeniittisten terästen juurensuojakaasuna vedyn kanssa yhdessä
Ominaisuudet: väritön, hajuton ja mauton kaasu. Suurina pitoisuuksina tukahduttava, inertti.
Laadut: typpi, erikoispuhdas typpi N50, N60
Saatavilla olevat pullokoot: 50 l

Paine: 200 bar
Venttiili: DIN 477 nro. 10 RPV


Käyttöturvallisuustiedote