Typpi N2 N50 ptri 12x50 L 200 bar DIN 10 RPV

SKU
T200277

Typpi (N2) erikoispuhdaslaatu N50  patterissa 12 kpl 50 litran teräspulloa, paine 200bar, venttiili DIN 10 RPV

Käyttökohteet: kalibrointi, testi, ja laboratiorio, runsasseosteisten austeniittisten terästen juurensuojakaasuna vedyn kanssa yhdessä
Ominaisuudet: väritön, hajuton ja mauton kaasu. Suurina pitoisuuksina tukahduttava, inertti.
Laadut: typpi, erikoispuhdas typpi N50, N60
Saatavilla olevat pullokoot: 10 l, 50 l, patterissa 12 x 50l.

Paine: 200 bar
Venttiili: DIN 477 nro. 10 RPV
SFS-EN ISO 14175-N1-N
Aiempi tuotenimike: 407522
Varastotuote
Käyttöturvallisuustiedote