Typpi N2 ptri 12x50 L 200 bar DIN 10 RPV

Nimiketunnus
T200101

Typpi (N2) patterissa 12 kpl 50 litran teräspulloa, paine 200 bar, venttiili DIN 10 RPV
Teolliset käyttökohteet: suojakaasuna hapettomissa teollisuusprosesseissa, runsasseosteisten austeniittisten terästen juurensuojakaasuna, inertoinnissa, metallisulatteiden homogenisoinnissa, painelaitteissa ja työkaluissa. Suojakaasu.
Ominaisuudet: väritön, hajuton ja mauton kaasu. Suurina pitoisuuksina tukahduttava, inertti.
Laadut: typpi, erikoispuhdas typpi N50, N60, BIP
Saatavilla olevat pullokoot: 5 l, 10 l, 20 l, 50 l, patterissa 12 x 50l.


Paine: 200 bar
Venttiili: DIN 477 nro. 10 RPV
SFS-EN ISO 14175-N1.
Aiempi tuotenimike: 107522
Varastotuote
Käyttöturvallisuustiedote